RENTMEESTER

Taken van de rentmeester

Daar waar de syndicus de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt en belast is met het

Specifieke beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom, is de rentmeester

Verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van privatieve eigendommen/

Kavels.

 

De rentmeester

- wordt doorgaans aangesteld door één eigenaar

- staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde privatieve kavels

- harmoniseert de belangen van eigenaar en huurder(s)

- zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement van het eigendom

- heeft als concrete taken o.a.

 • Het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het afsluiten van de
 • huurovereenkomsten
 • Het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen
 • Het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen
 • Het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed
 • Het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huur, betalen leveranciers en aannemers, ...
 • het fungeren als aanspreekpunt/ contactpersoon voor de huurders en het

ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake

 • Het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke

of wenselijke herstellingen en renovaties

 • Het afsluiten van een huur-rechtsbijstandsverzekering voor de eigenaar (indien gewenst dr de eigenaar)
 • Het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen

indien met de eigenaar zo overeengekomen

 • Het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de

uitvoeringsafspraken en -beslissingen.