RENTMEESTER

Taken van de rentmeester

Daar waar de syndicus de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt en belast is met het

specifieke beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom, is de rentmeester

verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van privatieve eigendommen /

kavels.

 

De rentmeester

- wordt doorgaans aangesteld door één eigenaar

- staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde privatieve kavels

- harmoniseert de belangen van eigenaar en huurder(s)

- zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement van het eigendom

- heeft als concrete taken o.a.

 • het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het afsluiten van de
 • huurovereenkomsten
 • het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen
 • het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen
 • het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed
 • het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten

huren, betalen leveranciers en aannemers, ...

 • het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders en het

ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake

 • het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke

of wenselijke herstellingen en renovaties

 • het afsluiten van een huur-rechtsbijstandsverzekering voor de eigenaar ( indien gewenst dr de eigenaar)
 • het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen

indien met de eigenaar zo overeengekomen

 • het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de

uitvoeringsafspraken en -beslissingen.